Stratégia

Služby

Projekty

Klienti

Náš tím

MEDZI NAMI     

Pre tých, ktorých zaujíma

Už od roku 1999 pripravuje agentúra PR 2002 projekty, eventy, publikácie, podujatia, tlačové správy, webstránky či iné informačné materiály pre všetkých, ktorých fascinuje vzrušujúci svet vedomostí, informácií, jednoducho všakovakých zaujímavých textov.

Máte radi kávu?

Tak vás určite poteší, že súťaž o najlepšiu kaviareň mesta Bratislava má za cieľ zvýšiť aj kvalitu kaviarenských zariadení. Zapojte sa do súťaže a nominujte bratislavskú kaviareň, ktorá by podľa vášho názoru o tento titul mala súťažiť a na našej facebookovej skupine sa s nami podeľte o svoje skúsenosti s božským mokom.

Schutnite!

Vidíte dobre, nevyzývame vás k redukcii hmotnosti, ibaže by ste to považovali za vhodné. Našim cieľom je upriamiť váš pohľad na zoznam ingrediencií a naladiť vaše chuťové poháriky na kvalitu. Každoročne skúmame obsah nákupných vozíkov po celom Slovnensku a testujeme vedomosti ľudí, ktorým záleží na tom, čo jedia a s akým efektom. Viac na www.zdravoachutne.sk.
Euro a ceny

Snaha vyrovnať sa vyspelým krajinám, pričom väčšinou tak vnímame práve tie na západ od nás, kde už dávnejšie platí Euro, je na Slovensku prítomná. Porovnanie niektorých cien, ktoré je teraz vďaka rovnakej mene ľahšie však ukazuje, že pri cenách máme tendenciu predbehnúť všetky vyspelé krajiny. Mapujte ceny s nami, pomôžte nám informovať o tých komoditách, ktorým by sme sa mali v našich obchodoch oblúkom vyhnúť, ale aj o pozitívnych príkladoch, hodných nasledovania.

Napíšte nám